Kontakt

WHEELABRATOR SCHLICK Sp. z o.o.

Biuro Handlowe

ul. Rzymowskiego 30 lok. 318

PL-02-697 Warszawa

Tel.: +48 22 460 02 30; +48 460 02 32

Fax: +48 22 460 02 33

E-mail: info@wheelabratorgroup.pl

Zakład Produkcyjny

ul. Słowackiego 53

PL-62-300 Września

tel. +48 63 226 41 00

Dostawy do magazynu: tel. +48 63 226 41 25; tel. kom: +48 509 864 347

VIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego w Poznaniu

KRS: 0000081766

NIP: 667-000-39-43

Kapitał zakładowy: 4 083 000 PLN

Raiffeisen Bank Polska S.A.

Konto: 04 1750 1019 0000 0000 0583 5585